narinig ko na ang ganyang kwento.
nakita ko na ang ganyang mga ngiti.

wala na bang bago?
paulit-ulit ka na lang ba?

sana eto na.
sana siya na.

para matapos na.